체코어
아바타

Archos
@archos

Archoslinux cz je ActivityPub server sociálních sítí.

archos 님은 0 명으로부터 매주 €0.00 만큼을 받고 있습니다.
기부하기   PayPal

성명 (statement)

Archoslinux.cz, arch-linux.cz a pixelfed.cz je místo, kde jsou umístěny skvělé opensource věci. Jako je instance Mastodonu, Peertube, Pixelfed, homeserver Matrix nebo Nextcloud - vše pro veřejné použití, bez reklam a sledování třetími stranami.

Díky vašemu příspěvku je možné platit účty za provoz těchto serverů, bez dárců jako jste vy bych to vlastně nemohl dělat a bez této neuvěřitelné podpory bych musel servery zavřít.

Děkuji vám! ❤

다른 곳의 계정

archos 님은 다른 플랫폼에서 다음 계정을 소유하고 있습니다:

역사

archos 님은 1년 전에 가입했습니다.

주당 수익 (유로)

주간 후원자 수